เปิดบริการแล้วห้องสมุดเสาจินดารัตน์

    ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ ให้บริการยืมหนังสือ, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับลำปาง ในด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ,... Read More...

ย้ายห้องสมุดเสาจินดารัตน์

หลังจากที่เปิดให้บริการห้องสมุดมาในระยะหนึ่งแล้วเห็นว่า พื้นที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการและรองรับกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ในที่ประช... Read More...
ข้ามไปยังทูลบาร์