ติดต่อ

อาคารเสาจินดารัตน์ อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง


มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์

ผู้ประสานงาน จักรพันธ์ หมั่นทำ
78 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 50200
โทรศัพท์/โทรสาร 054-222-232
Email: saojindaratfnd@gmail.com

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ