ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

Print

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

ให้บริการยืมหนังสือ, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับลำปาง
ในด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรม ฯลฯ

เปิดบริการตั้งแต่วันอังคาร-เสาร์
เวลา 09.00-17.00 น.

โทรศัพท์/โทรสาร 054-222-232

………………………………………………….

การให้บริการ

  • การใช้ห้องสมุด
  • หนังสือภายในห้องสมุด
  • คลังภาพเก่าลำปาง
  • แผนที่ลำปาง
  • คลังข้อมูลลำปาง

DSCF6564DSCF6568 DSCF6571 DSCF6570 DSCF6573 DSCF6572 DSCF6567