อาคารเสาจินดารัตน์

ตึกเสาจินดารัตน์ บริเวณคูหาเลขที่ 74-76 ถนนทิพย์ช้าง ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2474 มีลักษณะคล้ายกับอาคารเยี่ยนซีไท้ลี่กี ผิดแต่ว่าอาคารหลังนี้มีความสูงระหว่างชั้นมาก และด้านบนเป็นดาดฟ้าที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แตกต่างจากอาคารเยี่ยนซี่ไท้ลีกีที่ด้านบนเป็นหลังคา เดิมนั้นบ้านเสาจินดารัตน์มีร้านค้าอยู่บริเวณถนนตลาดเก่า หรือกาดกองต้าในปัจจุบันตั้งอยู่ปากทางเข้าวัดเกาะวาลุการาม นอกจากนั้นยังมีการซื้อตึกบริเวณตรงค้าร้านชัยประสาน บนถนนทิพย์วรรณ ตึกดังกล่าวปัจจุบันยังคงอยู่ ปรากฏเลขที่คาดว่าเป็นปีที่สร้างคือ 2464 บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับตลาดบริบูรณ์ปราการที่ตระกูลบริบูรณ์ได้ซื้อต่อจากเจ้าทิพย์วรรณ ณ เชียงตุง
ตระกูลเสาจินดารัตน์จึงครอบครองอาคารที่มีทำเลใกล้กับแหล่งการค้า ตั้งแต่แห่งแรกบริเวณริมแม่น้ำวัง แห่งที่สองคือ ใกล้ตลาดทิพย์วรรณ และแห่งสุดท้ายบนถนนทิพย์ช้าง (สมัยก่อนเรียกว่าถนนสายกลาง)

ในเวลาต่อมา ได้วางให้เป็นส่วนสำนักงานของ มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ก่อนหน้านั้นอาคารได้เปิดให้คนภายนอกเช่าทำธุรกิจ เมื่อตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิฯ อย่างจริงจังจึงได้ทำการรื้อถอนป้ายเหล็กด้านหน้าเพื่อปรับปรุงอาคารต่อไปในปี 2553 หลังจากที่ป้ายเหล็กดังกล่าวถูกติดตั้งมานานกว่าสิบปี