เกี่ยวกับมูลนิธิน้อย-ลูกซัดฯ

scan เอกสารมูลนิธิฉบับเก่าที่สุด หน้าแรกมา

ชื่อมูลนิธิ มาจาก นามของนายน้อย หรือหมาน้อย และนางลูกซัด เสาจินดารัตน์ คู่สามีภรรยา ก่อตั้งโดยนางบุญจันทร์ เสาจินดารัตน์ เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุพการี แรกตั้งในปี 2522 นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการศึกษาของภิกษุสามเณรในจังหวัดลำปาง