ไม่มีหมวดหมู่

article placeholder

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศ... Read More...
article placeholder

ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ ลำปาง [2]

ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศ... Read More...
article placeholder

อาคารเสาจินดารัตน์ในหลากหลายการใช้สอย

--ก่อสร้างปี 2474 ร้านขายข้าวสาร (ให้เช่า) ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้านขายปุ๋ยเสาจินดารัตน์ ร้านซอมพอคาเฟ่ --ซ่อมดาดฟ้า ปี 2501 ร้านดิวดรอป/ร้... Read More...
article placeholder

นิทรรศการที่ผ่านมา

นิทรรศการท่องเที่ยวลำปาง โดย นักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว ม.ราชภัฏลำปาง นิทรรศการประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ราชภัฏล... Read More...

เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ

ในนามของมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้ดำเนินการบริหารเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังนี้ 1) on lampang : เปิดโลกลำปาง  เป็นเว็บไซต์ที่เริ่ม... Read More...

ผลงานล่าสุดของมูลนิธิฯ : หนังสือทบทวนเรื่องลำปาง 2557

ผลงานรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสถิติเกี่ยวกับลำปางในรอบปี ดำเนินการติดต่อกันมา 3 ปีตั้งแต่ปี  2555 ในนาม "ทบทวนเรื่องลำปาง" หรือ "Lampang Review" ตามอ่านได้ที่ห้องส... Read More...