ISBN 9789742307394
 ผู้แต่ง จิรนันท์ พิตรปรีชา
 ชื่อเรื่อง
ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์ / จิรนันท์ พิตรปรีชา
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2542
 เลขเรียก น จ-ล
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม 191 หน้า : ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง นวนิยาย