1 2 3

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระ อภัยสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ชุมชนแออัดในเขตเมืองเก่าลำปาง : พัฒนาการ ความขัดแย้ง และการจัดการ = Slums in the ancient city of Lampang : Development, conflicts and management
หัวเรื่อง ชุมชนแออัด — ลำปาง
จำนวนหน้า ฒ, [295] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) — มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 272-278
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550