1 2

 

ประเภทวัสดุ  หนังสือ
ISBN 9789746589208
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
ชื่อเรื่อง ประชุมจารึกล้านนา : เล่ม 7 จารึกในจังหวัดลำปาง = Corpus of lan na inscriptions : vol. 7 inscriptions in the Lampang province / พรรณเพ็ญ เครือไทย, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศราวุธ ศรีทา
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
หัวเรื่อง ไทย — ประวัติศาสตร์ (กาญจนบุรี)
เชียงใหม่ — ประวัติศาสตร์
ผู้แต่งเพิ่มเติม ชัปนะ ปิ่นเงิน
ศราวุธ ศรีทา
ชื่อวารสาร จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน = Inscription in the Chiang San Musuem$b30