1 2 3 4 5

 

เลขหมู่ บค.2/03 2525-004
ชื่อผู้แต่ง กตัญญู ชูชื่น (Katanyoo Chucheun)
ชื่อวิทยานิพนธ์ พระเจ้าเลียบโลกฉบับล้านนา : บทวิเคราะห์ (Phrachasliaplok Archives in Lanna : An analytical study)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
เอกสารฉบับเต็ม
1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext