1 2 3

 

ชื่อเรื่อง หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา : โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสาจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง ; ปริวรรตและจัดทำโดย สวัสวดี อ๋องสกุล
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
 เลขเรียก ภน 959.36 ห1711
 รูปเล่ม 274 หน้า
 หัวเรื่อง ไทย–ประวัติศาสตร์–ล้านนา
 หัวเรื่อง ไทย (ภาคเหนือ)–ประวัติศาสตร์
 หัวเรื่อง เชียงราย–ประวัติศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม สรัสวดี อ๋องสกุล
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์