1 2 3

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 
ปีที่3 เล่ม 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) ฉบับ ผีและเพศสภาพ

ภาคแรก : บทความวิชาการ
BDSM : กามารมณ์ภายใต้อำนาจและความเจ็บปวด
จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน และคณะ

การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มนวัธน์ พรหมรัตน์ และคณะ

ผีปู่ย่าประจำตระกูลกับพิธีกรรมฟ้อนผีมดในทัศนะแบบเอสโซเทริค
ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์

เปลือยชายไทย : ว่าด้วยภาพของผู้หญิง ความคิดเรื่องความสัมพันธ์และเพศระหว่างหญิงและชายที่ปรากฏในนิตยสารสำหรับผู้ชาย ทศวรรษ 2520
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์

ภาคสอง : บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การประเมินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษสรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง
อรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

ภาคสาม : บทความวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์
บทวิจารณ์หนังสือ พ่อค้าจีนและเครือข่ายการค้าชายแดนแม่สอด : จากยุคตลาดมืดสู่ยุคเริ่มต้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทศพล ศรีนุช

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.mediafire.com/download/g20pa9fuz69g8al/Final3_2%282%29.pdf