แหล่งชุมชนโบราณ เวียงพระธาตุลำปางหลวง

DSCF2712 DSCF2713 DSCF2714 DSCF2715

เลขเรียกหนังสือ IH 70 ส42
ผู้แต่ง สถาบันราชภัฎลำปาง
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาสำรวจ แหล่งชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวง
พิมพลักษณ์ ลำปาง : บรรณากิจการพิมพ์, 2542
จำนวนหน้า 81 หน้า
หมายเหตุทั่วไป เกี่ยวกับประวัติชุมชนโบราณและประวัติวัดพระธาตุลำปางหลวง สภาพปัจจุบันของแหล่งชุมชนโบราณ ศิลปกรรมที่สำคัญในชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวง
หัวเรื่อง วัดพระธาตุลำปางหลวง
สถานที่ท่องเที่ยวจัลหวัดลำปาง
สถานที่จัดเก็บ oศม
ประเภท หนังสือ(Book)