วิถีล้านนา

CALL NO. 390.09593 ว577ว
ชื่อหลักบุคคล วิถี พานิชพันธ์.
ชื่อเรื่อง วิถีล้านนา / วิถี พานิชพันธ์.
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1.
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : ซิชค์เวอร์ม, 2548.
ลักษณะ (8), 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
ISBN 9749575903
หัวเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน.
วัฒนธรรมไทย.
ไทย (ภาคเหนือ) – – ความเป็นอยู่และประเพณี.
สถาบันที่ทำรายการ มบ.
Electronic Link หน้าสารบัญ