วัดพระธาตุลำปางหลวง(สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน)

DSCF3108 DSCF3109

ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/index.php/parameters/search/2016-08-30-02-38-22/book/311-2017-02-02-07-14-14/5-2017-01-31-04-42-15