วัดปงยางคก

1 2 3

ชื่อเรื่อง : วิหารจามเทวี วัดปงยางคก

ผู้แต่ง : ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง

สำนักพิมพ์ : จิตวัฒนาการพิมพ์

http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/index.php/parameters/search/2016-08-30-02-38-22/book/309-2017-02-02-07-14-14/5-2017-01-31-04-42-15