รายงานการศึกษาสำรวจแหล่งชุมชนโบราณ เวียงพระธาตุลำปางหลวง

 

Dewey Call # 930.1 ห15ร
ผู้แต่ง หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาสำรวจแหล่งชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวง / หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง, สถาบันราชภัฏลำปาง
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์ ลำปาง : บรรณกิจการพิมพ์, 2542
หัวเรื่อง วัดพระธาตุลำปางหลวง
โบราณคดี
วัด
ผู้แต่งเพิ่มเติม สถาบันราชภัฏลำปาง
หมายเหตุ บรรณานุกรม : หน้า 77-78