จากยุคน้ำแข็งไฟลสโตซีนสู่สมัยล้านนา

DSCF3136 DSCF3137 DSCF3138 DSCF3139 DSCF3140