ครบรอบ 60 ปี บุญวาทย์

DSCF2729 DSCF2730 DSCF2731 DSCF2732