การสร้างถนน – สะพาน สายลำปาง – เชียงราย -แม่สาย

DSCF2489 DSCF2490 DSCF2491 DSCF2492DSCF2489 DSCF2490 DSCF2491 DSCF2492