การศึกษาเปรียบเทียบงานิลปกรรมทางพุทะสษศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า และชุมชนแม่ทะ จังหวัดลำปาง

DSCF3157 DSCF3158 DSCF3159 DSCF3160 DSCF3161 DSCF3162 DSCF3163 DSCF3164 DSCF3165 DSCF3166 DSCF3167