ตารางแสดงบัญชีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430-2500 [2]
ปี พ.ศ.ในวงเล็บคือการปรับปี พ.ศ.ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากก่อนปี พ.ศ.2484 สยามหรือประเทศเริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งหมายถึง เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี และเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี  ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2484 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตรงกับการนับปีใหม่ตรงกันกับนานาชาติ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง/ประเภท เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศ
21 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ย้ายขุนวุฒิทรงประศาสตร์เป็นข้าหลวงสรรพากรมณฑลราชบุรี หม่อมหลวงแสวงรับราชการเสนานครลำปาง] 25 42 17 มกราคม พ.ศ.2451
22 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล [เรื่อง นายหวานครูใหญ่โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยเมืองนครลำปาง เรี่ยไรได้เงินจ้างช่างทำโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้สอยต่างๆสำหรับโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย] 25 27 4 ตุลาคม พ.ศ.2451
23 แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ให้ขุนสุรบรรณานุกร เป็นเจ้าพนักงานภาษีสุรายาฝิ่น เมืองนครลำปาง 26 4 กรกฎาคม พ.ศ.2452
24 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การทำถนนแต่ฝั่งตะวันออกห้วยแม่ตาล ถึงบ้านเง้าตึงต่อเขตอำเภอเมือง เมืองนครลำปาง 26 1 สิงหาคม พ.ศ.2452
25 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทำถนนและซ่อมแซมถนนเก่า ณ ที่ต่างๆ ที่ตำบลบ้านห้องอ้อ ท้องที่อำเภอเมืองลอง เมืองนครลำปาง รวม ๖ สาย 26 12 กันยายน พ.ศ.2452
26 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างที่ว่าการอำเภอหางสัตว์ ขึ้นในท้องที่อำเภอหางสัตว์ เมืองนครลำปาง 26 10 ตุลาคม พ.ศ.2452
27 แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง สร้างโรงเรียนขึ้นในท้องที่อำเภอป่าตัน เมืองนครลำปาง ๒ โรง 27 1 มกราคม พ.ศ.2453
28 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างที่ว่าการอำเภอเมืองลองขึ้นที่หมู่บ้านห้องอ้อ แขวงเมืองนครลำปางและถวายไว้เป็นของรัฐบาล 27 29 พฤษภาคม พ.ศ.2453
29 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างศาลาที่พักสำหรับสาธารณชนอาศัยขึ้นที่หน้าวัดดอนชัย ตำบลล้อมแรด เขวงเมืองนครลำปาง กับขุดบ่อน้ำขึ้นที่หน้าศาลาบ่อหนึ่ง 27 9 ตุลาคม พ.ศ.2453
30 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง นายพันเอก เจ้าบุญวาทยวงศ์มานิต ได้ให้โคมวอชิงตันแก่กองทหารเมืองแพร่ กับให้ไม้กระยาเลยและกระเบื้องช่วยในการปลูกที่พักกองทหารเมืองนครลำปาง 28 28 พฤษภาคม พ.ศ.2454
31 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซื้อเครื่องดับเพลิงให้แก่กองตำรวจภูธรเมืองนครลำปาง 29 16 มีนาคม พ.ศ.2455
32 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสำหรับกองทหาร เมืองนครลำปาง หลังหนึ่ง 29 23 มิถุนายน พ.ศ.2455
33 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างสะพานข้ามห้วยแม่กระทึบ ในเมืองนครลำปาง สะพาน ๑ 29 30 มิถุนายน พ.ศ2455
34 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ทำที่พักทหาร เมืองนครลำปาง 29 30 มิถุนายน พ.ศ2455
35 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้เสาแก่กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ เมืองนครลำปาง 29 15 กันยายน พ.ศ.2455
36 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้ตู้กองสัสดีเมืองนครลำปาง 29 11 มกราคม พ.ศ.2456
37 แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ให้ดูเหล็กแก่พระคลังเมืองนครลำปาง 30 14 กันยายน พ.ศ.2456
38 แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผู้ศรัทธาจัดการจุดโคมไฟในบริเวณตลาดนครลำปาง 31 21 มีนาคม พ.ศ.2457
39 แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้สิ่งของต่าง ๆ แก่กองร้อยที่ ๕ กรมทหารที่ ๘ เมืองนครลำปาง 31 6 ธันวาคม พ.ศ.2557
40 แจ้งความกระทรวงยุติธรรม ให้สิ่งของแก่ศาลเมืองนครลำปาง 32 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2458

ไปที่หน้า [1][3][4][5][6][7][8][9][10]