• –ก่อสร้างปี 2474
 • ร้านขายข้าวสาร (ให้เช่า)
 • ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
 • ร้านขายปุ๋ยเสาจินดารัตน์
 • ร้านซอมพอคาเฟ่
 • –ซ่อมดาดฟ้า ปี 2501
 • ร้านดิวดรอป/ร้านถ่ายรูป (ให้เช่า)
 • ร้านบุญตา ขายเสื้อผ้า (ให้เช่า)/ร้านถ่ายรูป (ให้เช่า)/ร้านยำ-รวมมิตร (ให้เช่า)
 • ร้านชิตังเม ขาย-ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ให้เช่า)/ร้านถ่ายรูป (ให้เช่า)/ร้านยำ-รวมมิตร (ให้เช่า)
 • สำนักงานล้านคำลำปาง (โครงชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ลำปาง)/ร้านถ่ายรูป (ให้เช่า)/ร้านยำ-รวมมิตร (ให้เช่า)
 • ร้านหนังสือเอกาลิเต้/ร้านถ่ายรูป (ให้เช่า)/ร้านยำ-รวมมิตร (ให้เช่า)
 • –ซ่อมอาคารและรื้อถอนโครงเหล็ก ปี 2553
 • –จัดทำระบบกันซึมดาดฟ้า ปี 2554?
 • สำนักงานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ และห้องสมุดเสาจินดารัตน์/ร้านยำ-รวมมิตร (ให้เช่า)