ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

ให้บริการยืมหนังสือ, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับลำปาง
ในด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรม ฯลฯ

เปิดบริการตั้งแต่วันอังคาร-เสาร์
เวลา 09.00-17.00 น.

โทรศัพท์/โทรสาร 054-222-232

DSCF6564DSCF6568 DSCF6571 DSCF6570 DSCF6573 DSCF6572 DSCF6567