ตั้งต้นค้นคว้าอดีตลำปางจากการค้นคว้าภาพเก่าที่มีแหล่งที่มาที่หลากหลายได้