เมื่อเดือนธันวาคม 2558 มีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ในวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

12347796_544801335671578_2864696822297792603_n

12342697_544802032338175_3638045706998007200_n

11218685_544801869004858_8115762774042575992_n