เมื่อวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ในวิชาลำปางศึกษา


12241596_538937336257978_1746393449888141106_n 12239650_538937082924670_1104671548354171535_n 12234875_538937119591333_5219226402051349701_n 12227810_538937026258009_3923543324057471984_n