1. นิทรรศการท่องเที่ยวลำปาง โดย นักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว ม.ราชภัฏลำปาง
  2. นิทรรศการประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง