ในนามของมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้ดำเนินการบริหารเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังนี้

1) on lampang : เปิดโลกลำปาง  เป็นเว็บไซต์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นเวลาเกือบ 1 ทศวรรษผ่านมาแล้ว
2) on lampang : Timeline ลำดับเหตุการณ์สำคัญทาง “ศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง” ตั้งแต่ทศวรรษ 2470 เน้นประเด็นเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแวดวงศิลปวัฒนธรรม
3) Facebook ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ เป็นเพจที่ทำหน้าที่แนะนำหนังสือและกิจกรรมของห้องสมุดเป็นหลัก
4) Facebook History of Lampang เป็นเพจที่นำลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้มานำเสนอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

 

onlampang.blogspot

facebook