ผลงานรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสถิติเกี่ยวกับลำปางในรอบปี ดำเนินการติดต่อกันมา 3 ปีตั้งแต่ปี  2555 ในนาม “ทบทวนเรื่องลำปาง” หรือ “Lampang Review” ตามอ่านได้ที่ห้องสมุด และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เร็วๆนี้