การใช้ห้องจัดนิทรรศการ

  1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยินดีต้อนรับผู้นำงานมาจัดแสดงในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผลงานศิลปะ, ผลงาน
  2. แต่หากมีการจัดแสดงนิทรรศการที่มีการจำหน่ายหรือรับจองผลงาน จะต้องมีการทำสัญญาตกลงเรื่องผลประโยชน์ก่อนจัดแสดงนิทรรศการให้เป็นที่เรียบร้อย
  3. ทางห้องสมุด จะจัดเตรียมอุปกรณ์บางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียด
  4. ระเบียบจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดการทำข้อตกลงร่วมกันอีกครั้ง